Fundacja Kopra

Fundacja "KOPRA"

Fundacja powstała dnia 28 września 2021 r. Ustanowiona została przez Fundatorów byłych dyrektorów i nauczycieli – absolwentów I LO

Więcej
Fundacja Kopra

O FUNDACJI

Fundacja I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi powstała dnia 28 września 2021 r. Ustanowiona została przez Fundatorów byłych dyrektorów i nauczycieli – absolwentów I LO

Nasze motto zaczerpnięte z Hymnu Szkoły
„ Myśl genialna Kopernika
Niech jak gwiazda świeci Wam
I przez lata szkolnej pracy
I po wyjściu z szkolnych bram”

NASZA MISJA

Celem działania Fundacji jest rozwój naukowy, artystyczny, kulturalny, sportowy i zawodowy młodzieży naszej szkoły oraz wspieranie nauczycieli w ich misji i działaniach edukacyjno-innowacyjnych na rzecz ILO. Fundacja ponadto dba o podtrzymanie tradycji ILO, współpracę międzypokoleniową Absolwentów i uczniów Szkoły, szanując dorobek szkoły i Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi. Fundacja ILO im. M. Kopernika w Łodzi wspiera szeroko pojęty wolontariat, niesienie pomocy potrzebującym.

Fundacja Kopra

DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWI

WSPIERAMY

rozwój naukowy, artystyczny, kulturalny, sportowy i zawodowy młodzieży naszej szkoły

MOTYWUJEMY

do działania, planowania własnej ścieżki rozwoju

DBAMY

o podtrzymanie tradycji ILO, współpracę międzypokoleniową Absolwentów szanując dorobek szkoły

WSPIERAJĄ NAS

Wspierają nas zaprzyjaźnione firmy, absolwenci, rodzice, ludzie dobrej woli, którym bliska jest Szkoła oraz dobro i rozwój przyszłych pokoleń

Skip to content